Сообщения

Вартість  оформлення спадщини в Україні . Все частіше в своїй практиці, при оформлення спадщини, ми стикаємося з питанням про вартість оформлення спадщини в Україні, про ставки оподаткування, терміни  оформлення  і обся ги  зобов'язань спадкодавця. І це правильно, адже виходячи з поняття спадкування ми бачимо, що це не тільки перехід прав (майна, прав вимоги і т.п.), але також і обов'язків (боргів, зобов'язань). Згідно Цивільного кодексу України, до складу спадщини входить прав а   та о бов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Не входять до складу спадщини права та обов'язки, нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема: 1) особисті немайнові права; 2) право на участь у товариствах та право членства в об'єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами; 3) право на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'
Недавние сообщения